Bert van Opstal
* Voorzitter VBG bestuur
* Portefeuille VBG ‘Onderwijs’
* Campus013
* Teamleider
* Regio Zuid

Susan Potiek
* Portefeuille VBG secretaris, lid dagelijks bestuur, communicatie & pr, studiebijeenkomsten/reizen, projecten
* CPS Amersfoort

Clasien Grootendorst
* Portefeuille VBG vice-voorzitter, lid dagelijks bestuur, lid AOC-raad, interne zaken, studiebijeenkomsten/reizen
* Van Lodenstein College Hoevelaken
* Teammanager Groen
* Regio Midden

Marcel Roeberts
* Portefeuille VBG ‘Onderwijs’
* Directielid van Vechtdal College te Hardenberg
* Regio Oost

Ronald van der Vlies
* Portefeuille VBG ‘Onderwijs’
* Lek en Linge & de Lingeborgh / vestiging Geldermalsen
* Teamleider VMBO bovenbouw
* Regio Midden (samen met Clasien Grootendorst)

Cees de Jong
* Interne zaken, communicatie & pr, reguleren, internationalisering
* Melanchthon Business School Bleiswijk
* Directeur
* Regio West

Wytze Algra
* Portefeuille VBG ‘Onderwijs’
* Directielid van CSG Liudger te Drachten
* Regio Noord